Staňte sa doručovateľom!

Zarobili ste dnes ešte predtým, ako sa začal nový deň? Doručovatelia novín a časopisov začínajú pracovať, keď sa noční vtáci ešte len vracajú domov.

Ako doručovateľ budete pracovať nezávisle mimo bežnej pracovnej doby, môžete si tak flexibilne organizovať svoj deň a máte dostatok času na rodinu a svoje záľuby. Zároveň máte neobmedzený prístup k ďalším možnostiam zárobku. Je na vás, koľko času investujete alebo aká vysoká bude vaša odmena!

> trvalá vedľajšia činnosť s istým príjmom

> flexibilné rozdelenie času

> v bezprostrednom okolí vášho domova

Tešíme sa na vás na pozícii spoľahlivého doručovateľa!

Zaujala vás naša ponuka?
Email: anfrage@zustellpartner.at

V prípade všeobecných otázok je vám k dispozícii aj naša linka telefonickej podpory pre doručovateľov na čísle 05 1795 1795.